Hoạt động đoàn thanh niên vớt rác kênh Hàng Bàng

Kết hợp với Quận đoàn Quận 6 và Đoàn phường 1, đoàn phường 2 ra quân vớt rác kênh Hàng Bàng nhằm bảo vệ mỹ quan vệ sinh đô thị.

         

 

Bài viết đang được cập nhật, vui lòng xem chuyên mục khác.