Giới thiệu về chúng tôi

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 6 tiền thân là Xí nghiệp công trình đô thị Quận 6 được thành lập năm 1986 và công văn số 34/LĐ-TCĐM ngày 18/01/1988 về việc thỏa thuận xếp hạng xí nghiệp II.

- Năm 1997 theo Quyết định số 7501/QĐ-UB-KT ngày 30/12/1997 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đổi tên thành Xí nghiệp Dịch vụ Đô thị Quận 6 và đến năm 1999 theo Quyết định số 5060/QĐ-UB-KT ngày 04/9/1999 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích - Tên giao dịch: Công ty Dịch vụ Công ích Quận 6 và Quyết định số 289/QĐ-UB ngày 16/01/2003 về xếp hạng doanh nghiệp nhà nước hạng II và Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 12/9/2008 về việc xếp hạng công ty nhà nước hạng II.

- Năm 2010 công ty được chuyển thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 6 theo Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 10/7/2010 về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Dịch vụ Công ích quận 6 thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 6 được giao nhiệm vụ chủ yếu tập trung vào các hoạt động như sau:

+ Hoạt động công ích : Quét dọn vệ sinh, thu gom và vận chuyển rác đô thị. Tổ chức các loại hình dịch vụ vệ sinh đô thị trên địa bàn. Quản lý duy tu, bảo dưỡng và xây dựng hệ thống thoát nước và công trình giao thông theo phân cấp và chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước. Quản lý, duy tu và phát triển cây xanh, bồn hoa, tiểu đảo trên địa bàn. Quản lý sửa chữa nâng cấp cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước phân cấp quận quản lý. Tham gia xây dựng, di dời và bố trí tái định cư theo quy hoạch của thành phố. + Hoạt động khác : San lắp mặt bằng, thi công xây dựng dân dụng - công nghiệp vừa và nhỏ theo hợp đồng kinh tế với khách hàng. Kinh doanh vật tư xây dựng và trang trí nội thất, kinh doanh hoa cá cảnh. Chuẩn bị mặt bằng. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước. Xây dựng công trình đường bộ. Xây dựng nhà các loại. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng.

Xem file | Tải file

Bài viết khác

Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6

Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6

Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6